Thang sắt bản to PAL ST-3 có 3 bậc - Đài Loan

Thang sắt bản to PAL ST-3 có 3 bậc - Đài Loan
Thang sắt PAL ST-3 Được thiết kế:Gồm 4 bậc.Trọng lượng: 6.6 kg Kích thước: chiều cao ghế 0.71m, chiều cao tay vịn 1.050m, bề rộng mặt ghế 20x30cm