Thang sắt bậc to PAL ST-4 có 4 bậc - Đài Loan

Thang sắt bậc to PAL ST-4 có 4 bậc - Đài Loan
Thang PAL ST-4 với thiết kế: Trọng lượng: 8.02 kg. Kích thước: chiều cao ghế: 0.94m, chiều cao tay vịn: 1.03m. Bề rộng mặt ghế: 20x30cm.