Thang nhôm chữ A Tungshing AS-04 - Đài Loan

Thang nhôm chữ A Tungshing AS-04 - Đài Loan
Thang nhôm Tungshing AS-04 Được thiết kế: Thang nhôm chữ A loại 04 bậc sử dụng 2 bên, trọng lượng 3.28kg, chiều cao tối đa 1.115 m