Thang nhôm Telesteps TLC-23

Thang nhôm Telesteps TLC-23
Thang nhôm Telesteps TLC-23 được thiết kế: Chiều cao rút gọn là 71 cm, chiều cao tối đa là 230 cm. Trọng lượng: 14kg. Loại thang cao cấp dành cho các chuyên gia