Thang nhôm Telesteps HPX-38

Thang nhôm Telesteps HPX-38
Thang nhôm Telesteps HPX-38 được thiết kế: Chiều cao rút gọn là 87 cm, chiều cao tối đa là 380 cm, Trọng lượng: 13 Kg, Loại thang cao cấp dành cho các chuyên gia