Thang nhôm Telesteps HPX-32

Thang nhôm Telesteps HPX-32
Thang nhôm Telesteps HPX-32 với chiều cao rút gọn là 80 cm, chiều cao tối đa là 320 cm, là loại thang cao cấp dành cho các chuyên gia