Thang nhôm Telesteps HPS-33BC

Thang nhôm Telesteps HPS-33BC
Thang nhôm Telesteps HPS-33BC được thiết kế: Chiều cao rút gọn là 84 cm, chiều cao tối đa là 380 cm. Trọng lượng: 13.6 Kg. Loại thang cao cấp dành cho các chuyên gia