Thang nhôm Telesteps HPS-33BA

Thang nhôm Telesteps HPS-33BA
Thang nhôm Telesteps HPS-33BA được thiết kế: Chiều cao rút gọn là 78 cm, chiều cao tối đa là 380 cm, Trọng lượng: 10.04 Kg. Loại thang cao cấp dành cho các chuyên gia