Thang nhôm Poongsan PS-53 - Hàn Quốc

Thang nhôm Poongsan PS-53 - Hàn Quốc
Thang nhôm Poongsan PS-53 được thiết kế với: Số bậc chữ A thu gọn/ kéo dài là 12 bậc/23 bậc. Tải trọng: 120 kg. Kích thước chữ A kéo dài: 7,21m, thu gọn 3,82m