Thang nhôm Poongsan PS-52 - Hàn Quốc

Thang nhôm Poongsan PS-52 - Hàn Quốc
Thang nhôm Poongsan PS-52 được thiết kế:Số bậc chữ A thu gọn/ kéo dài là 12 bậc/23 bậc.Tải trọng: 120 kg. Kích thước chữ A kéo dài: 6,64m, thu gọn 3,53m