Thang nhôm Poongsan PS-51 - Hàn Quốc

Thang nhôm Poongsan PS-51 - Hàn Quốc
Thang nhôm Poongsan PS-51 được thiết kế: Số bậc chữ A thu gọn/ kéo dài là 11 bậc/21 bậc.Trọng lượng: 28,3kg.Tải trọng: 120 k.Kích thước chữ A kéo dài: 6,07m, thu gọn 3,25m