Thang nhôm Poongsan PS-50 - Hàn Quốc

Thang nhôm Poongsan PS-50 - Hàn Quốc
Thang nhôm Poongsan PS-50 được thiết kế: Số bậc chữ A thu gọn/ kéo dài là 10 bậc/19 bậc.Trọng lượng: 28,3kg.Tải trọng: 120 kg. Kích thước chữ A kéo dài: 5,51m, thu gọn 2,96m