Thang nhôm Poongsan PS-49 - Hàn Quốc

Thang nhôm Poongsan PS-49 - Hàn Quốc
Thang nhôm Poongsan PS-49 được thiết kế: Số bậc chữ A thu gọn/ kéo dài là 9 bậc/17 bậc. Trọng lượng: 25,7kg. Tải trọng: 120 kg. Kích thước chữ A kéo dài: 4,94m, thu gọn 2,68m