Thang nhôm Poongsan PS-45 - Hàn Quốc

Thang nhôm Poongsan PS-45 - Hàn Quốc
Thang nhôm Poongsan PS-45 được thiết kế: Trọng lượng: 15kg.Tải trọng: 90 kg. Kích thước chữ A kéo dài: 2,65m. Kích thước chữ A thu gọn: 1.53m. Kích thước chữ I kéo dài: 5,56m. Kích thước chữ I thu gọn: 3,16m