Thang nhôm Lucano ML2.0-4 - Nhật Bản

Thang nhôm Lucano  ML2.0-4 - Nhật Bản
Thang nhôm Lucano ML2.0-4 Được thiết kế với 4 bậc, kiểu to, Trọng lượng: 6.7kg. Chiều cao: 1080x1635, phù hợp sử dụng trong gia đình