Thang nhôm Lucano ML2.0-3 - Nhật Bản

Thang nhôm Lucano  ML2.0-3 - Nhật Bản
Thang nhôm Lucano ML2.0-3 Được thiết kế. Là loại thang bậc to, giúp người dùng đứng vững trên những bậc thang. Trọng lượng: 5kg. Chiều cao: 793x1327