Thang nhôm Little Giant M26 - Mỹ

Thang nhôm Little Giant M26 - Mỹ
Thang nhôm Little Giant M26 Được thiết kế. - Trọng lượng: 24,5 kg - Kích thước: 2.01x7.01m - Gồm 6 bậc, rất dễ sử dụng trong mọi công việc