Thang nhôm Little Giant M22 - Mỹ

Thang nhôm Little Giant M22 - Mỹ
Thang nhôm Little Giant M22 là loại thang chữ A: Trọng lượng:16 kg.Kích thước: 1.7x4.58m, được sử dụng trên nhiều địa hình phức tạp khác nhau