Thang nhôm Little Giant M17 - Mỹ

Thang nhôm Little Giant M17 - Mỹ
Thang nhôm Little Giant M17 được thiết kế: Trọng lượng: 13 kg. Kích thước: 1.40x4.58m, chân gắn bánh xe, rất dễ di chuyển khi cần