Thang nhôm Little Giant F6' - Mỹ

Thang nhôm Little Giant F6' - Mỹ
Thang nhôm Little Giant F6' là loại thang ghế có tay vịn Gồm 4 bậc.Trọng lượng: 5.5kg. Kích thước: chiều cao bậc ghế 1,1m, chiều cao tay vịn 1.88m. Tải trọng: 140kg