Thang nhôm Little Giant F5' - Mỹ

Thang nhôm Little Giant F5' - Mỹ
Thang nhôm Little Giant F5' được thiết kế: Trọng lượng: 5.5kg. Kích thước: chiều cao bậc ghế 0,84m, chiều cao tay vịn 1.57m.Tải trọng: 140kg