Thang nhôm Little Giant 10410BA - Mỹ

Thang nhôm Little Giant 10410BA - Mỹ
Thang nhôm Little Giant 10410BA. Được thiết kế:Trọng lượng: 11.3 kg. Kích thước: chiều cao ghế 1.2m, chiều cao tay vịn 1.70m. Gồm 4 bậc