Thang nhôm Hasegawa SE2.0-8

Thang nhôm Hasegawa SE2.0-8
Thang nhôm Hasegawa SE2.0-8 là loại thang được sử dụng rất thuận tiện trong mỗi gia đình vào những công việc như thay bóng đèn, vệ sinh nhà cửa