Thang nhôm Hasegawa RS-21 Nhật Bản

Thang nhôm Hasegawa RS-21 Nhật Bản
Thang nhôm Hasegawa RS-21 - Nhật Bản là thang gấp 2 đoạn gồm 14 bậc, rất phù hợp để sử dụng trong mọi công việc. Tình trạng sẵn hàng, bảo hành 24 tháng, và có sẵn tại Hà Nội và tp Hồ Chí Minh