Thang nhôm Hasegawa RS-18 (RS2.0-18)

Thang nhôm Hasegawa RS-18 (RS2.0-18)
Thang nhôm Hasegawa RS-18 Được thiết kế: -Thang gấp 2 đoạn. - 12 bậc, khoảng cách 2 bậc: 29.8cm.Trọng lượng: 7.5kg. .Tải trọng tối đa: 100kg. Chiều cao duỗi thẳng: 3.56m. Chiều cao gấp gọn: 1.70m