Thang nhôm Hasegawa RS-15 (RS2.0-15)

Thang nhôm Hasegawa RS-15 (RS2.0-15)
Thang nhôm Hasegawa RS-15 là thang gấp 2 đoạn.10 bậc, khoảng cách 2 bậc: 29.8cm.Trọng lượng: 5.9kg.Tải trọng tối đa: 100kg.Chiều cao duỗi thẳng: 2.94m. Chiều cao gấp gọn: 1.40m